ul. Świerszcza 78/80, 02-401 Warszawa

SafanDarley + Fanuc

Zrobotyzowane stanowiska do obsługi pras krawędziowych zapewniają dużą wszechstronność i wydajność procesu zaginania detali o różnych gabarytach i stopniach skomplikowania. Szeroki zasięg pola roboczego robota przemysłowego FANUC został zapewniony poprzez umieszczenie go na torowisku firmy Güdel.

 

Różnorodność zaginanych detali wymaga zaimplementowania automatycznego systemu wymiany gripperów. System ten umożliwia bardzo szybkie przezbrojenie robota, w zależności od aktualnie produkowanego elementu. Chwytaki projektowane są specjalnie dla dedykowanych detali klienta. Zaprojektowane w ten sposób stanowisko gwarantuje dowolność zaginanych kształtów i przystosowanie gabarytów obrabianych detali do typoszeregu prasy krawędziowej. Możliwa jest robotyzacja każdej wielkości prasy krawędziowej SafanDarley z typoszeregu od najmniejszej 1250 mm do kilku-metrowej, a nawet w układzie tandem.

 

Fabryczny interfejs prasy krawędziowej SafanDarley powoduje, że integracja pras krawędziowej z robotem przemysłowym jeszcze nigdy nie była tak prosta. Istnieje możliwość opcjonalnego wyposażenia zrobotyzowanego stanowiska do zaginania blachy w system wizyjny, który pozwala na pobieranie i pozycjonowanie detali w sposób precyzyjny bez konieczności stosowania pozycjonerów niezależnych od stacji załadowczych.

Galeria